PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO BUDOWLANE AGAD

Prace remontowo-konserwatorskie i budowlane małej architektury w Parku w ramach projektu "Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych w budynku Zamku oraz zabytkowym Parku Muzeum-Zamku w Łańcucie OR- KA II, III, IV, VII”

 
 By Kroton, CC BY-SA 3.0 pl, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=21089924

Zakres prac obejmował prace remontowo-konserwatorskie i budowlane małej architektury w Parku Muzeum.

Pałac w Łańcucie (lub inaczej Zamek) to dawna rezydencja magnacka. Na początku w jej miejsce stanęła wieża obronna. Dopiero w 1610 roku został rozbudowany przez ród Stadnickich. Na listę pomników historii budowlę zapisać prezydent RP 1 września 2005 roku.

Copyright by AGAD Sp. z o.o.