PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO BUDOWLANE AGAD

Przedsiębiorstwo Remontowo – Budowlane AGAD rozpoczyna pracę na jednym z wydziałów Uniwersytetu Warszawskiego. Budynek, który należy do wcześniej wspomnianej uczelni, to Pałac Uruskich/Czetwertyńskich. Znajdziemy go na ul. Krakowskie Przedmieście 30.

 
By Matpol222 - Praca własna, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=48454875

Zakres robót, jakie są realizowane przez Przedsiębiorstwo AGAD obejmuje:

 • Osuszenie fundamentów (metodą iniekcji),
 • Rewitalizację elewacji Pałacu Czetwertyńskich – Uruskich i Oficyn,
 • Wymianę pasów elewacyjnych i obróbek detali architektonicznych z blachy miedzianej,
 • Wymianę odtworzeniową całej stolarki okiennej,
 • Renowację parapetów wewnętrznych oraz wymianę zewnętrznych parapetów z blachy miedzianej z odtworzeniem parapetów z rzygaczami na parterze Pałacu,
 • Renowację stolarki drzwiowej wejściowej do Pałacu i Oficyn oraz wymianę stolarki drzwiowej do piwnic i wieży obserwacyjnej,
 • Wymianę studzienek okiennych doświetlających piwnice,
 • Wymianę świetlika stalowego na świetlik z profili aluminiowych,
 • Renowację trzech tarasów oraz tarasu wieży obserwacyjnej,
 • Rewitalizację muru oporowego od strony południowej Pałacu,
 • Rewitalizację historycznego ogrodzenia żeliwnego na murze oporowym, ogrodzenia żelaznego kutego wraz z furtką, oraz ogrodzenia i bramy stalowej zamykającej wejście na taras Pałacu od strony dziedzińca a także renowację balustrady wieży obserwacyjnej,
 • Renowację zewnętrznych schodów wejściowych do budynków oraz zejściowych do piwnic,
 • Montaż daszków zewnętrznych,
 • Przegląd i naprawę istniejącego pokrycia z blachy miedzianej Pałacu Czetwertyńskich i Oficyny południowej wraz z wymianą uszkodzonych obróbek blacharskich,
 • wymianę rynien i rur spustowych z blachy wraz z odnowieniem lub wymianą uszkodzonych żeliwnych rur spustowych,
 • Remont kominów, czap kominowych i obróbek z blachy miedzianej patynowanej oraz montaż płotków przeciwśniegowych miedzianych patynowanych i ław kominiarskich,
 • Wykonanie instalacji odgromowej,
 • Wykonanie instalacji przeciwoblodzeniowej rynien i rur spustowych,
 • Renowację lamp oświetlenia na elewacjach.

Pałac Uruskich (Czetwertyńskich) to architektura wykonana na zlecenie Seweryna Uruskiego i posiadająca cechy renesansu. Prace nad budowlą trwały od 1844 do 1847 roku. Po śmierci jego właściciela pałac przeszedł na własność jego żony, a potem córki, która była zamężna z ks. Włodzimierzem Światopełk-Czetwertyńskim. W latach 1893–1895 pałac odnowiono pod kierunkiem Józefa Hussa, który wybudował nową oficynę północną zakręcającą ku wschodowi na miejscu dawnej, zrujnowanej. W posiadaniu rodziny Czetwertyńskich pałac znajdował się do 1947 roku, po czym przeszedł w posiadanie Uniwersytetu Warszawskiego.

Copyright by AGAD Sp. z o.o.